Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
IX. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi

3. ULUSLARARASI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI KONGRESİ - 2006