Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
IX. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi

“Göç ve Toplum- Refah Toplumunun Vazgeçilmezi STK’lar”

15-17 Kasım 2018, Çanakkale

Sivil toplum kuruluşlarının (STK) faaliyetleri, toplumun refahı, sosyal uyumu, sosyal yardım ve sosyal koruma gibi alanlarda ortaya çıkan meselelere çözümler üretmek üzere tasarlanmaktadır. Kar amacı gütmeden faaliyetlerini yerine getiren STK’lar günümüz toplumlarında çoğulculuk teorisi kapsamında önemli bir paydaş olarak görülmektedir. STK’ların toplumsal meselelere karşı ürettikleri çözümler de başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere birçok çevrede takip edilmekte ve model alınmaktadır.

Geleneksel olarak Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından yürütülen STK’lar Kongresinin dokuzuncusu bu yıl Çanakkale’de Üniversitemiz ev sahipliğinde ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile birlikte 15-17 Kasım 2018 tarihleri arasında düzenlenecektir.