Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
IX. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi

Kongre Merkezi

Troya Kültür Merkezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Terzioğlu Yerleşkesi, 17100 Merkez/Çanakkale