Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
IX. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi

Kongre Programı

IX. ULUSLARARASI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI KONGRESİ

 GÖÇ VE TOPLUM

1. Gün (15 Kasım 2018)

08.45-09.30Kayıt ve Tanışma

09.30-09.45Müzik Dinletisi

09.45-10.15Protokol Konuşmacıları

Dr. Öğr. Üyesi Nihal EMİNOĞLU

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Prof. Dr. Bünyamin BACAK

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Yücel ACER

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Süleyman ÖZDEMİR

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü

Av. Serap YAŞAR

AK Parti İstanbul Milletvekili, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Göç Komisyonu Başkan Yardımcısı

Orhan TAVLI

Çanakkale Valisi (Katılımları halinde)

10.15-10.45 Açılış Konuşmacısı

Prof. Dr. M. Murat ERDOĞAN

Türk-Alman Üniversitesi (TAU)

TAU Göç ve Uyum Araştırmaları Merkezi Müdürü

Açılış Kokteyli 10.45-11.00

1. Panel (11.00-12.40)

Prof. Dr. Sevim BULUÇ Oditoryumu

Mülteciler ve Toplumsal Uyum

Moderatör:

Prof. Dr. M. Murat ERDOĞAN

(Türk- Alman Üniversitesi)

Av. Bülent TURAN

AK Parti Çanakkale Milletvekili, AK Parti Grup Başkan Vekili

İbrahim Vurgun KAVLAK

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD) Genel Koordinatörü

Doç. Dr. Şebnem KÖŞER AKÇAPAR

Koç Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve MireKoç Göç Araştırmaları Merkezi Üyesi

Öğle Arası 12.40-14.00

14.00-15.00 Açılış Konuşmacıları

Laura Batalla ADAM

Avrupa Parlamentosu Türkiye Forumu Genel Sekreteri

15.00-15.15 Çay/Kahve Molası

2. Panel (15.15-16.15)

Prof. Dr. Sevim BULUÇ Oditoryumu

Göç Yönetimi ve Sivil Toplum Kuruluşları

Moderatör:

Dr. Öğr. Üyesi Nihal EMİNOĞLU

(Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)

Prof. Dr. Mine KARATAŞ-ÖZKAN

Southampton Üniversitesi

Metin ÇORABATIR

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Basın Eski Sözcüsü, İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi (İGAM) Başkanı

Meryem ASLAN

OXFAM Türkiye Direktörü

Dr. Zakira HEKMAT

Afgan Mülteciler ve Dayanışma Derneği Başkanı, Mülteci ve İnsan Hakları Aktivisti

16.15-16.30Çay/Kahve Molası

BİLDİRİ OTURUMLARI I (16.30-18.00)

Prof. Dr. Sevim BULUÇ Oditoryumu

Konu: Immigration and Society

Oturum Başkanı:

Prof. Dr. HÜSEYİN ERKUL

Doç. Dr. PELİN KANTEN - Prof. Dr. HÜSEYİN ERKUL - Prof. Dr. GÜLTEN GÜMÜŞTEKİN - HAFİZE SEÇTİM

Management Difficultiesof NGO’S: A Qualitative Study

Dr. Öğr. Üyesi YAVUZ YILDIRIM

TheEconomicEffects of a Refugee Wave: Applying the VAR Method to Turkish Economy

Doç. Dr. ÖZGÜR TOPKAYA

Sustainable Immigration Policy: EconomicPerspective

NURBANU BULGUR

The Effectiveness and Problematic Areas of NGOs in Turkish Foreign Policy

1 Nolu Salon

Konu: Bölgesel Göç Hareketleri, Göçün Sosyo-Kültürel Etkileri

Oturum Başkanı:

Doç. Dr. SEVİM BUDAK

Arş. Gör. AYŞECAN HAZAL AK YILDIRIM - ECE ÇİM

İstanbul’da Kentleşme ve Hemşehri Dernekleri: Sosyal Kapanma mı? İlişkiler Ağı mı?

Arş. Gör. Dr. MEHTAP KAYĞUSUZ AKBAY

 Çevresel Göçler ve Bölgesel Örgütler: Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Örnekleri

 Doç. Dr. YUSUF FURKAN ŞEN

 Düzensiz/Yasadışı Göç Hareketleri Kapsamında Göç ve Güvenlik İlişkisi

Arş. Gör. SEDA YURTCANLI DUYMAZ

Küresel İklim Değişikliği Nedeniyle Batan Ülkeler: Küçük Ada Devletleri ve Zorunlu Göç

2Nolu Salon

Konu: Kadın veGöç

Oturum Başkanı:

Prof. Dr. SUAT UĞUR 

SELİN TUĞÇE ÇİÇEK - Dr. Öğr. Üyesi CANAN ÖYKÜ DÖNMEZ KARA – Prof. Dr. SUAT UĞUR 

Nordrhein-Westfalen’da Göçmen Türk Kadınlarının Çalışma Hayatına Entegrasyonu Sorunu

Doç. Dr. ALİ ŞAHİN ÖRNEK - ELVAN BİRBEN

Kadın Çalışanların Kariyer Engelleri: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde Bir Uygulama

Arş. Gör. HÜMEYRA DERVİŞOĞLU AKPINAR - Dr. Öğrt. Üyesi AHU ÖZTÜRK 

İç Göç Deneyimleyen Kadınlarda Algılanan Kültürel Yakınlığın Komşuluk İlişkileri Bağlamında İncelenmesi

Arş. Gör. Dr. TANJU ÇOLAKOĞLU

Göç, Sosyal Dışlanma ve Sessizlik

3 Nolu Salon

Konu: İşgücü Göçü  ve Emek Piyasaları

Oturum Başkanı:

Doç. Dr. AYTEN AKATAY

Prof. Dr. BÜNYAMİN BACAK - ŞAZİYE CEREN UZUNAY

Sosyal Yardımlar Kapsamında Yerel Yönetimlerin Göç Politikaları

Öğr. Gör. YAGMUR AKARSU - Doç. Dr. NUR DİLBAZ ALACAHAN

Türkiye’ye Yönelik Göçün Kayıt Dışı Ekonomiye Etkisi

Prof. Dr. SELVER KAHRAMAN - Prof. Dr. VEDAT ÇALIŞKAN - Dr.Öğr Üyesi BERRİN GÜLTAY

Hatay’dan Ortadoğu’ya İşgücü Göçünün Bilinmeyenleri

Arş. Gör. CANAN KÜLEK - Prof. Dr. SELVER KAHRAMAN

Tekstil Sektörünün Yeni Aktörleri: Bağcılar İlçesindeki Suriyeliler

4 Nolu Salon

Konu:  Göçmen Sorunları ve Sosyal Medya

Oturum Başkanı:

Prof. Dr. NAZAN YELKİKALAN

  Dr. Öğr. Üyesi FİLİZ EROĞLU - Arş. Gör. ELÇİN BAYRAKTAR KÖSE - Arş. Gör. HALE ÇOLAKOĞLU

Göçmen Sorunlarının Topluma Aktarılmasında Sosyal Medyanın Rolü

DOĞAN SUBAŞIOĞLU - Doç. Dr. MUSTAFA KARA

Türkiye’de Yazılı Basın Aracılığıyla Suriyeli Göçmenler Vakasının Toplumun Kutuplaştırılmasında Siyasi Bir Araç Haline Dönüştürülmesi

ALİ KARYELİOĞLU

  Göç ve Toplum (Çanakkale Örneği)

Prof. Dr. GÜLEN ELMAS ARSLAN

  Göçün Ekonomik Yapı ve Sosyal Doku Üzerine Etkileri

19.00 Gala Yemeği (Kepez AquaHall)

2. Gün (16 Kasım 2018)

BİLDİRİ OTURUMLARI II (09.00-10.30)

Prof. Dr. Sevim BULUÇ Oditoryumu

Konu: Güvenlik Boyutuyla Göç

Oturum Başkanı:

Doç. Dr. ÖZGÜR TOPKAYA

Öğr. Gör. NİYAZİ İPEK

Toplumsal Güvenlik ve Uluslararası Göçün Güvenlikleştirilmesi

  Doç. Dr. AYTEN AKATAY

  Dünyada ve Türkiye’de Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Eğitimi

  Doç. Dr. MURAT AYDIN

  Kamu Politikaları ve Liberter Paternalizm: “Dürtme”

Dr. İLKER KARAÖNDER

Geçici Koruma Statüsündeki Yabancıların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Haklarına Yönelik Düzenlemelerin Değerlendirilmesi

1 Nolu Salon

Konu: Tarihsel Süreçte Göç Hareketleri

Oturum Başkanı:

Prof. Dr. MUHAMMET ERAT

BURAK KÜÇÜK

  Kırım Savaşı ve 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı Sonrası Biga Kazası’nda İskân Edilen Muhacirlere Yapılan Yardımlar

YUNUS GÜLER

Rusya’dan Filistin'e Yahudi Göçleri

Doç. Dr. ŞENOL YAPRAK

Göçün 57.Yılında Almanya’daki Türkler

Dr. Öğr. Üyesi SERAP TOPRAK

 Leh Mültecilerin Osmanlı Vatandaşı Olarak Kabul Edilmesi: Polonezköy Örneği

2 Nolu Salon

Konu: Ulusal ve Yerel Düzeyde Göç Politikaları

Oturum Başkanı:

Prof. Dr. SELÇUK İPEK

Dr.Öğr. Üyesi CANAN ÖYKÜ DÖNMEZ KARA - FATMA HIRLAK - GAYE SANATCI

Çanakkale’de İnşaat Sektöründe Çalışan Düzensiz Göçmenlerin Kayıtdışı İstihdamı Sorunu

Dr.Öğr. Üyesi MAKBULE ŞİRİNER ÖNVER

Yasadışı Göç ve Göç Politikaları

Doç. Dr. MEHMET KENAN TERZİOĞLU - AYSU YAŞAR

Göç: Kentleşme ve Suçun Sosyal Maliyeti

Dr. SELMAN SALİM KESGİN

Göç Yönetiminde Kamu Yönetimi -Sivil Toplum İşbirliği: KIZILAYKART Örneği

3 Nolu Salon

Konu: AB’nin Göç Politikaları ve Eğitim Göçü

Oturum Başkanı:

Prof. Dr. M. BÜLENT ULUDAĞ

Dr. Öğr. Üyesi DUYGU DERSAN ORHAN

Güvenlik ve İnsan Hakları Tartışmaları Ekseninde AB’nin Libya’ya Yönelik Göçmen Politikası

Arş. Gör. TOLGA ÇIKRIKÇI - Prof. Dr. BETÜL KARAGÖZ YERDELEN

Bir İnsan Hakları Problemi Olarak Göç Yönetiminde AB’nin “Sıcak Nokta Yaklaşımı”

Öğr. Gör. Dr. YASEMİN OĞUZLAR TEKİN

Avrupa Birliği Göç Politikası ile Geleceğini Belirliyor

Dr.Öğr. ÜyesiMEHLİKA ÖZLEM ULTAN

Avrupa Vatandaşlarının Göçmen Algısındaki Değişim ve Dönüşüm

4 Nolu Salon

Konu: Göç ve Kadın Çalışanlarla İlgili STK’ların Faaliyetleri

Oturum Başkanı:

Doç. Dr. MUSTAFA KARA

Dr.Öğr. Üyesi K. ONUR UNUTULMAZ

Küresel Müslüman Diaspora?: Müslüman Olmayan Ülkelerdeki Müslüman Sivil Toplum Örgütleri ve Diasporik Kimlik İnşası

  Doç. Dr. YUSUF YİĞİT

Uluslararası İş Gücü Kanunu Açısından Türkiye’de Yabancıların Çalışma Koşulları

Prof. Dr. KASIM KARATAŞ - Dr. Öğr. Üyesi FİLİZ DEMİRÖZ - Arş. Gör. EDİP AYGÜLER-

Arş. Gör. MUSTAFA ÇAĞRI AYALP-Arş. Gör. CEMRE BOLGÜN

Türk Kızılayı Ankara Toplum Merkezinden Hizmet Alan Suriyeliler: Sorun, Gereksinim, Beklenti ve Kurum Memnuniyetleri

Dr. Öğr. Üyesi ASLIHAN ÇOBAN BALCI

Sivil Toplum Kuruluşları Olarak Göçmen Dernekleri: Almanya’da Göçmen Kadınlar Birliği Örneği

BİLDİRİ OTURUMLARI III (10.45-12.15)

Prof. Dr. Sevim BULUÇ Oditoryumu

Konu: STK’ların Göçmenlere Yönelik Faaliyetleri ve Tersine Göç

Oturum Başkanı:

Doç. Dr. YENER PAZARCIK

Dr. Öğr. Üyesi NEŞE AYDIN

Yerel Halk Açısından Göç ve Hüzün Turizmi İlişkisi: Suriye Örneği

Prof. Dr. NEZİH METİN ÖZMUTAF - Arş. Gör. ALİ KÖSTEPEN

Sivil Toplum Kuruluşlarında Hedef Kitle Eğitimi ve İzmir İlinde Suriyeli Mültecilere Yönelik Bir Çalışma

Öğr. Gör. KUTLAY ARTUÇ

Panspermia

Dr. Öğr. Üyesi NEŞE EMEK BARIŞ KEPENEK - Prof. Dr. TÜLAY UĞUZMAN

Haydi Köyümüze Geri Dönelim! Tersine Göçün Sosyo-Ekonomik Etkileri: Yeniyol Köyü Örneği

1 Nolu Salon

Konu: STK’ların Faaliyetleri ve STK’ların Toplumsal Rolleri

Oturum Başkanı:

Doç. Dr. ALİ ŞAHİN ÖRNEK

GÜLER KAYA

STK’ların Çocuklarda Çevre Bilinci Oluşturmada Etkisi: Tema Vakfı Çanakkale Örneği İncelemesi

ASLI BEK - Dr. NAHİT BEK

Sosyal Desteklerin Halka Duyurulmasında Sivil Toplum Kuruluşları(STK)nın Rolü; KADEM Çanakkale Temsilciliği Örneği

Arş. Gör. ALİ KÖSTEPEN

Baskı Unsuru Olarak Sivil Toplum Kuruluşlarına Yönelik Literatür Çalışması

 BİLGEN TURKAY

Türkiye’deki Suriyeli Mültecilerin Bilgi ve İletişim Teknolojileri & Sosyal Medya Kullanımı

2 Nolu Salon

Konu: İktisadi İncelemeler Işığında Göç

Oturum Başkanı:

Doç. Dr. KADİR ASLANBOĞA

Doç. Dr. SERDAR KURT - Arş. Gör. NAZİFE ZEYNEP ÇAKIR

Uluslararası Göçmen Stokunu Etkileyen Faktörlerin Yatay Kesit Analizi

Doç. Dr. SERDAR KURT - Doç. Dr. NUR DİLBAZ ALACAHAN - Öğr. Gör. YAGMUR AKARSU

  Türkiye Açısından Göç ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel Veri Analizi

  Doç. Dr. CÜNEYT KILIÇ - Dr.Öğr. Üyesi MESUT YÜCESAN

  Göç Yoksulluğu Arttırır mı?: Seçilmiş OECD Ülkeleri İçin Panel Veri Analizi

Doç. Dr. CÜNEYT KILIÇ - Doç. Dr. FEYZA BALAN - Dr.Öğr. Üyesi ÜNZÜLE KURT

  Göç ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Seçilmiş OECD Ülkeleri İçin Panel Veri Analizi

3 Nolu Salon

Konu: Göç’ün Sosyo-ekonomik ve Mali Boyutu

Oturum Başkanı:

Doç. Dr. MURAT AYDIN

Prof. Dr. SELÇUK İPEK - Öğr. Gör. MEHMET ÖKSÜZ

  Türkiye’de Yaşanabilirlik Endeksi ve Göç İlişkisi: Tiebout Hipotezi Açısından Bir Değerlendirme

Doç. Dr. MEHMET KENAN TERZİOĞLU - HÜMA KANDEMİR - GÖKÇE AKGÜN

 Yoksulluk ve Sosyal Yardımlar Kapsamında Göç Dinamikleri

Dr. Öğr. Üyesi SABRİ SAMİ TAN

Göçün Devlet Bütçesi Üzerindeki Etkisi

MERAL ÇABAŞ

Türkiye'de Dış Göçlerin Enflasyon Üzerine Etkileri

4 Nolu Salon

Konu: Göç ve Ekonomik Kalkınma

Oturum Başkanı:

Doç. Dr. METİN ATMACA

Doç. Dr. MEHMET KENAN TERZİOĞLU - MERVE ÖZTÜRK

Küreselleşme Sürecinde Göç ve Verimlilik

Prof. Dr. ALPASLAN SEREL - Doç. Dr. MEHMET EMİN ERÇAKAR

Göçün Ekonomik Kalkınma Üzerine Etkisi: TR22 Bölgesi Örneği

  Doç. Dr. ALİ KEMAL ÖZKAN

Kent ve Göçte Bir “Ters” Örnek: Tunceli

Dr.Öğr. Üyesi İSMAİL SEKİ - SAİT ÇİFÇİ

Göçün Neden Olduğu Yoksullukla Mücadelede Sivil Toplum Kuruluşlarının Etkinliği: TR222 Bölgesi Analizi

Öğle Arası 12.15-14.00

3. Panel (14.00-15.00)

Prof. Dr. Sevim BULUÇ Oditoryumu

Balkanlar ve Göç

 

Moderatör:

Prof. Dr. Bünyamin BACAK

(ÇOMÜ / Biga İİBF Dekanı)

Prof. Dr. M. Bülent ULUDAĞ

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

Mehdi GURRA    

ALSAR Vakfı Başkanı (Arnavutluk)

 Sajmir RYSHEKU

 ALSAR Vakfı Genel Müdürü (Arnavutluk) 

 Avukat Ercan AHMET

 Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği Başkanı Yunanistan)

BİLDİRİ OTURUMLARI IV (15.45-17.15)

Prof. Dr. Sevim BULUÇ Oditoryumu

Konu: STK’ların Faaliyetleri

Oturum Başkanı:

Prof. Dr. GÜLTEN GÜMÜŞTEKİN

Doç. Dr. SİNEM YILDIRIMALP - Doç. Dr. CEMAL İYEM - Doç. Dr. EMEL İSLAMOĞLU

Üniversite Öğrencilerinin Sivil Toplum Kuruluşlarına İlişkin Görüşleri Üzerine Bir Araştırma

Doç. Dr. CEMAL İYEM - Doç. Dr. EMEL İSLAMOĞLU - Doç. Dr. SİNEM YILDIRIMALP

Türkiye’de Faaliyetine İzin Verilen Yabancı STK’ların Türk Çalışma İlişkilerine Etkisi

Prof. Dr. MUHAMMET ERAT

Türk Kızılayı Çanakkale Şubesi’nin Sığınmacılara Yaptığı Yardımlar

SAVAŞ AYDIN - Uzman TUNA ARINÇ AYDIN

  Kamu ve Sivil Toplum İşbirliği Örneği Zigana Doğa Okulu

1 Nolu Salon

Konu: Göç ve Emek Piyasası

Oturum Başkanı:

Doç. Dr. YUSUF YİĞİT

Prof. Dr. BÜNYAMİN BACAK - Dr.Öğr. Üyesi EBRU KANYILMAZ POLAT

İşveren Cephesinden Yabancı İşçi Sorunları

 MELİKE METİNTAŞ

 Mevsimlik Tarım İşçilerinin Sosyo-Ekonomik Analizi: Eskişehir ve Ottawa Karşılaştırması

Dr. EMİRALİ KARADOĞAN

Sendikaların Göçmen Politikaları: Kucaklayıcı mı, Dışlayıcı mı?

DEMET TEZE

  Mikro Kredi ve KOSGEB Desteklerinin İç Göç Üzerindeki Etkisi

2 Nolu Salon

Konu: Göçmen Sorunları ve STK’lar

Oturum Başkanı:

Doç. Dr. CÜNEYT KILIÇ

Dr. Öğr. Üyesi ELVAN OKUTAN

  Göç ile Gelen Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sorunları: Sakarya Üniversitesi’nde Yapılan Bir Araştırma

Doç. Dr. ÖZGÜR TOPKAYA - Doç. Dr. ABDURRAHMAN BENLİ

  Dünyada ve Türkiye’de Göçmenlere Yönelik Sosyal İçerme Faaliyetleri: Geçici Koruma Statüsündeki Suriyeliler Yeni Bir Toplumsal Tabaka mı?

Öğr. Gör. Dr. NALAN SOYARIK ŞENTÜRK

Göç ve Siyasal Katılım Sorunsalı

Dr. Öğr. Üyesi CEVDET ŞANLI

 Vakıf Kültürümüz Çerçevesinde Post-Modern Dönemde Sosyal Yardım Faaliyetlerimiz

3 Nolu Salon

Konu: Göçmenlerin Sosyal Sorunları

Oturum Başkanı:

Doç. Dr. ABDURRAHMAN BENLİ

Dr. İLKER KARAÖNDER

Geçici Koruma Statüsündeki Yabancıların Adalete Erişiminde Baroların Rolü

Prof. Dr. BETÜL KARAGÖZ YERDELEN - Arş. Gör. TOLGA ÇIKRIKÇI

Bölgesel Yakınlaşmalar Açısından Göçmen Hareketliliğinin Rolü

Doç. Dr. SİNEM YILDIRIMALP - Doç. Dr. EMEL İSLAMOĞLU - Doç. Dr. CEMAL İYEM

Suriyeli Sığınmacıların Gözüyle Sivil Toplum Kuruluşlarının Faaliyetleri ve Beklentiler

SERPİL ÇOLAK

18. Yüzyıl Toplumsal Ayaklanmalarına Yeniden Bakış: Küresel Ekonomik Daralmaların Toplumsal Hareketlerle Bağlantısı

4 Nolu Salon

Konu: Göç ve STK’lar

Oturum Başkanı:

Doç. Dr. PELİN KANTEN

Dr. Öğr. Üyesi MUHAMMET MURAT ÖZKUL

Mültecilerin Sınır Sosyolojisi: Bangladeş-Coxbazar Kamplarında Göç ve STK’lar

Dr. Öğr. Üyesi SERPİL BARDAKÇI TOSUN

 Artan Suriyeli Sayısı ve Türkiye'nin Nüfus Yapısına Etkileri

Dr. Öğr. Üyesi FİLİZ CİCİOĞLU

Batı-Dışı Bir Kadın Aktivist: Tevekkül Karman

 Dr. Öğr. Üyesi FİLİZ CİCİOĞLU - Dr. Öğr. Üyesi ELVAN OKUTAN

Suriyeli Sığınmacılara Yönelik Sivil Toplum Kuruluşlarının Faaliyetleri: Sakarya İli Örneği

 Dr. Öğr. Üyesi BERRİN GÜLTAY - Prof. Dr. SELVER KAHRAMAN - Dr. Öğr. Üyesi GÜLZAR İSMAYIL - Prof. Dr. VEDAT ÇALIŞKAN

Uluslararası Öğrencilerin Göç Potansiyelleri: ÇOMÜ Örneği

3. Gün (17 Kasım 2018)

09.00-10.15 Açılış Konuşmacısı

Av. Zoran DRANGOVSKİ

Balkan Mülteci ve Göçmen Konseyi ( Makedonya )

10.15-10.30 Çay/Kahve Molası

4. Panel (10.30-12.00)

Prof. Dr. Sevim BULUÇ Oditoryumu

Yerel Yönetimler ve Sivil Toplum Perspektifinde Göç

Moderatör:

Dr. Öğr. Üyesi Canan Öykü DÖNMEZ KARA

( Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi )

Uğur AYRIK

Çanakkale İl Göç İdaresi Müdür Vekili

Rebiye ÜNÜVAR

Çanakkale Belediyesi Başkan Yardımcısı

Mehmet KAPLAN 

Türk Kızılayı Çanakkale Şube Başkanı

Feyza Nur BEKLER

AFAD Çanakkale-Jeofizik Mühendisi

Numan YAŞAR

İHH Çanakkale Başkanı

Aynur TUNA YAVAŞ

KADEM Çanakkale Başkanı

12.00-12.15 Kapanış