Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
IX. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi

Kabul Edilen Bildiriler

Kabul edilen bildiriler 30 Ekim 2018 tarihinde ilan edilecektir.