Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
IX. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi

Bildiri Yazım Kuralları

Özet Şablonu

Bildiri Başlığı (ortalı)

Yazar Ad ve Soyadları (ortalı)

Kurumları (ortalı)

 

Özet (sola yaslı)

Özet Metni (sola yaslı)

Anahtar Kelimeler (sola yaslı)

 

Bildiri İngilizce Başlığı (ortalı)

Abstract (sola yaslı)

Özet metni (İngilizce) (sola yaslı)

KeyWords: (sola yaslı)

Şeklindedir.

 

Çalışma; Times New Roman 12 punto yazı karakteriyle, iki yana yaslı ve tek aralıklı olarak satırbaşı yapılmadan ve başlıklar numaralandırılarak hazırlanmalıdır. Yalnızca bildiri başlığı kalın 13 punto olmalıdır. Bildiri başlığı ve onun altında yazar(lar)ın isimleri, kurumları ve e-mail adresleri ortalanmış olarak ilk sayfanın en başında yer almalıdır. Yazarların isimlerinin altında sola hizalı olarak (en fazla 5 tane) anahtar kelimeler yazılmalıdır. Metin içindeki diğer başlıklar sola hizalı, kalın ve 12 punto olmalıdır. Tablo ve şekiller metin içinde anıldığı yerde verilmelidir. Referans gösterimi metin içi atıf (Harvard Stili) olarak belirlenmiştir.

 

Tam Metin Bildiri Şablonu

Bildiri Başlığı (ortalı)

Yazar Ad ve Soyadları (ortalı)

Kurumları (ortalı)

 

Özet (sola yaslı)

Özet Metni (sola yaslı)

Anahtar Kelimeler (sola yaslı)

 

Bildiri İngilizce Başlığı (ortalı)

Abstract (sola yaslı)

Özet metni (İngilizce) (sola yaslı)

KeyWords: (sola yaslı)

 

Giriş

Giriş Metni

1. Konu Başlığı

2.

2.1.

2.2.

Sonuç

Kaynakça

 

Atıflar metinde, parantez içinde yazar adı ve yayım yılı biçiminde verilmelidir. Örneğin; “Bazı çalışmalar (Atasoy, 1995; Brown 1978, 1979; Demir, 1985; Tailor ve Smith, 1967) sivil toplum kuruluşları konusunda …”

 

Atıflarda noktalama işaretlerine ve alfabetik sıraya dikkat edilmelidir. Doğrudan alıntı olduğu durumlarda, yayın yılı ve (:) işaretinden sonra sayfa numarası verilmelidir. Örneğin;

Giddens, AB’ye gelen göçü “Avrupa Birliği’ne üye olmayan ülkelerden Avrupa Birliği’ne bir dizi göç, çoğu Avrupa ülkesinde politik gündemin en acil konularından biri” olarak değerlendirmektedir (2005: 273).

 

İkiden fazla yazarı olan kaynaklara atıflarda ilk yazarın soyadı ve “ve diğerleri” ibaresi kullanılmalıdır. Örneğin, (Greenwood ve diğerleri, 2011).

 

Metnin içinde atıfta bulunulan kaynaklar, makalenin sonunda KAYNAKÇA başlığı altında toplanır ve aşağıdaki gibi yazılır:

 

Makaleler:

Battilana, J.,Leca, B., Boxenbaum. E., 2009. “How ActorsChangeInstitutions: Towards a Theory of InstitutionalEntrepreneurship”, The Academy of Management Annals, 3, 1, 65–107.

 

Kitaplar:

Fligstein, N., 1990. TheTransformation of Corporate Control, Cambridge: Harvard UniversityPress.

 

Derleme kitaplar:

Kraatz, M.S. ve Block, E.S. 2008. “OrganizationalImplications of InstitutionalPluralism”, R. Greenwood, C. Oliver, K. Sahlin, ve R. Suddaby (Der.), The SAGE Handbook of OrganizationalInstitutionalism, London: Sage, pp. 243–275.