Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
IX. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi

Yayın Olanakları

Kongrede sunulan bildirilerin tam metinleri  ISBN’li elektronik kongre kitabında yayınlanacaktır. Kongre web sitesi: ngo.comu.edu.tr şeklindedir.  Ayrıca isteyen katılımcıların bildirileri makale olarak yeniden hakem sürecinden geçirildikten sonra 2019 yılında aşağıda belirtilen dergilerde yayınlanabilecektir.

 

Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi “Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi”

Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi “Yönetim Bilimleri Dergisi”

Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi “Uluslararası Uygulamalı Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi”

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi “Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi”

 

Bunun yanı sıra yazarlara Front Page yayınevi tarafından eserlerini uluslararası kitapta basım seçeneği sunulacaktır. Yeterli yayın olması durumunda geçerli olacak bu opsiyon için ayrıca yazarlardan 75 dolar talep edilecektir.  Ödeme tarihi daha sonra bildirilecektir.