Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
IX. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi

Bildiri Gönderim Tarihi Uzatılmıştır

Gelen talepler üzerine kongre bildiri gönderim süresi 1 Kasım 2018 tarihine kadar uzatılmıştır

.